Sunday, 15 November 2015

DON'T JUST BE ANOTHER BRICK IN THE WALL


Hej på er!
Hoppas att ni mår bra idag! Idag tänkte jag prata lite om varför jag valde att flytta och studera utomlands. Jag vet att det är många som tycker att det är totalt onödigt att lägga flera hundra tusen kronor på att studera utomlands när man kan studera helt gratis hemma i Sverige.

Det har alltid varit en stor dröm för mig att uppleva världen och bo i olika länder. Jag älskar utmaningar och att vara annorlunda. Jag är inte unik, det är ofantligt många som väljer att studera eller jobba utomlands just utav en anledning; det är en unik upplevelse. Att gå ur sin comfort zone och faktiskt flytta till ett okänt land där ingenting är likt hemma får dig att växa upp så fort. Du lär dig saker du aldrig trodde ens behöva lära dig och det inträffar nya situationer varje dag. Personligen kände jag mig ganska färdig med Sverige efter gymnasiet och jag var redo att upptäcka världen.

Självklart övervägde jag att ta min kandidatexamen i Sverige och sedan flytta utomlands men sen slog det mig; varför vänta ytterligare 3-4 år? Kommer jag verkligen vilja flytta utomlands när jag är klar med min kandidatexamen och kanske redan har börjat jobba? Troligtvis inte. Har man ambitioner och tankar på att flytta utomlands efter studenten eller efter universitetet - gör det! Tveka inte! Det är så otroligt hög konkurrens inom alla branscher just nu, det räcker inte längre att bara ha en kandidatexamen i bagaget. Arbetsgivare letar efter någon som är unik, som har gjort någonting annorlunda.

Men ekonomin då? 100 000 kr för ett år på ett utländskt universitet jämfört med gratis på ett i Sverige? Jag ser det inte som en börda, jag ser det som en investering i mig själv, en investering för att få mig att stå ut ifrån mängden. Låt inte det stoppa dig!

Summan av kardemumman; har du funderingar på att flytta utomlands - shoot! Det kommer att vara så värt det! Du kommer att växa som person och lära känna dig själv som du aldrig trodde var möjligt. Och framförallt, du kommer att ha så kul!
Ta hand om er,
x Josefin

Hey everyone! 
Hope that you are good today! Today I wanted to talk to you all about why I decided to move and study abroad. I know many people think it's a total waste to spend that much money on universities abroad when you can study for free in Sweden.

It has always been my dream to see the world and live in different countries. I love a challenge and I enjoy being different. I wouldn't say that I'm unique, a lot of people chose to move abroad for study or work for the same reason; the unique experience. To go out of your comfort zone and move to a foreign country where nothing is like home makes you grow up really fast. You learn things about yourself everyday and experience new situations everyday. Personally, I felt pretty done with Sweden after upper secondary school and I was ready to experience the world. 

I considered doing my bachelor in Sweden, of course and then move abroad when I'd finished but then it hit my; why should I wait another 3-4 years to do what I want? Will I even want to move abroad in 3 years and maybe already have a job? Probably not. If you have ambitions and thoughts about moving abroad - do it! Do not hesitate! The competition is immense in all different sectors at the moment since it's no longer enough to just have a degree on your CV. Employers look for someone unique that has done something different than the others.

But the economy then? 10 000 euros for one year at a university abroad when you can have the same education for free in Sweden? I don't see it as a burden, I see it as an investment in myself, an investment to make myself stand out from the crowd. Don't let the cost stop you!

To sum up; if you're having thoughts about moving abroad - shoot! It'll be worth it! You will grow as a person and get to know yourself on a whole other level. And above all, you'll have so much fun!
Take care,
x Josefin

No comments:

Post a Comment